Bugg

Bugg är en svensk pardans! Dansen har inga fasta variationer utan är en helt improviserad dans där föraren för följaren i olika snurrar och turer. Bugg och foxtrot är de vanligaste sällskapsdanserna i Sverige.

Som pardans skiljer sig bugg från många andra danser eftersom de dansande inte håller om varandra, som i till exempel foxtrot och vals. Istället håller de varandra i en- eller tvåhandsfattning större delen av tiden och byter grepp ofta. Bugg dansades länge mest till dansbandsmusik, men numera buggar man även till annan populärmusik.

—-

Vill du utveckla din bugg? Är nybörjare och vill lära dig enskilt eller i grupp? Skicka mig en förfrågan, så ska jag se vad jag kan göra.

tobias@tobiasherbertzon.se