Bugg

Bugg är en svensk pardans! Dansen har inga fasta variationer utan är en helt improviserad dans där föraren för följaren i olika snurrar och turer. Bugg och foxtrot är de vanligaste sällskapsdanserna i Sverige.

Som pardans skiljer sig bugg från många andra danser eftersom de dansande inte håller om varandra, som i till exempel foxtrot och vals. Istället håller de varandra i en- eller tvåhandsfattning större delen av tiden och byter grepp ofta. Bugg dansades länge mest till dansbandsmusik, men numera buggar man även till annan populärmusik.

 

 

—————————

Vill du utveckla din bugg? Är nybörjare och vill lära dig enskilt eller i grupp? Skicka mig en förfrågan, så ska jag se vad jag kan göra.

tobias@tobiasherbertzon.se